Kancelaria parafialna

Sprawy w kancelarii parafialnej można załatwiać w poniedziałki, środy, piątki (z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca) oraz soboty, po zakończeniu wieczornej Mszy świętej. Pozostaję do dyspozycji w innym czasie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobom, które chcą uzyskać metrykę chrztu, zaświadczenie itp., sugeruję wcześniejszy kontakt za pośrednictwem emaila, w którym proszę o podanie rodzaju dokumentu, oraz podstawowych danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia. Pozwoli to na uprzednie przygotowanie dokumentu i usprawni załatwienie sprawy. Przy odbiorze dokumentu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości – ze względu na ochronę danych osobowych.

Uprzejmie proszę o powstrzymanie się od załatwiania spraw we wtorki.


Chrzest

W naszej parafii chrzty udzielane są w wybraną przez rodziców dziecka niedzielę, w trakcie Mszy świętej o godz. 11:00.

Do zapisania dziecka do chrztu konieczne jest przedstawienie skróconego aktu jego urodzenia. Proszę, aby rodzice zgłaszali chrzest dziecka z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Rodzice chrzestni muszą być katolikami, żyjącymi w pełni swoją wiarą (praktykujący). Osoby spoza naszej parafii muszą, najpóźniej w dniu chrztu, przedstawić zaświadczenie wydane w parafii zamieszkania, o spełnianiu warunków do bycia rodzicem chrzestnym. W razie konieczności dziecko może mieć tylko jednego rodzica chrzestnego.

Ślub

Formalności związane ze ślubem należy rozpocząć z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Ponieważ przygotowanie wymaganych dokumentów zajmuje około godziny, proszę o wcześniejsze umówienie telefoniczne i zarezerwowanie sobie czasu. Narzeczeni muszą przyjść do kancelarii razem. Powinni mieć przy sobie:

  • Dowody osobiste;
  • Wydane maksymalnie 6 miesięcy wcześniej świadectwo chrztu „do ślubu” (dotyczy wyłącznie osób ochrzczonych w innej niż nasza parafii);
  • Świadectwo przyjęcia bierzmowania (o ile nie zostało uwzględnione w świadectwie chrztu);
  • Indeksy katechizacji.

W szczególnych przypadkach może się okazać konieczne przedstawienie innych dokumentów. Dlatego o wszelkich nietypowych okolicznościach warto wspomnieć umawiając się na spotkanie w kancelarii parafialnej.

Jeżeli małżeństwo zawierane w kościele ma pociągnąć za sobą również skutki cywilne (tzw. ślub „konkordatowy”), należy w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskać zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, w świetle prawa państwowego.

Pogrzeb

Uzgadnianie terminu pogrzebu należy rozpocząć od instytucji administrującej cmentarzem, na którym ma się odbyć pochówek. Najczęściej będzie to Parafia Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. Usilnie proszę o skontaktowanie się z którymś z duszpasterzy tamtejszej parafii. Uzgadnianie terminu z pracownikami świeckimi, czy pracownikami zakładów pogrzebowych, może prowadzić do nieporozumień. Administrator cmentarza musi otrzymać od osoby zgłaszającej pogrzeb kartę zgonu, wystawioną przez lekarza. Uzgadniając termin pochówku proszę uwzględnić jedynie, że w środy i czwartki katechizuję w szkole i muszę w niej być obecny.

Po uzgodnieniu terminu pochówku, proszę o kontakt w celu umówienia dnia i godziny odprawienia Mszy świętej żałobnej i obrzędów pogrzebu. Proszę aby osoba zgłaszająca pogrzeb miała przy sobie – do wglądu – akt zgonu, wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.