Wielkanoc 2024

Trwa radosny czas, w którym świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Potrwa on przez 50 dni, aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Okres wielkanocny związany jest oczywiście z rozważaniem wydarzeń towarzyszących zmartwychwstaniu naszego Pana: Jego spotkań z uczniami, ostatnich pouczeń, jakie pozostawił im przed wniebowstąpieniem, przekazania władzy odpuszczania grzechów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa był to czas intensywnych katechez, w których uczestniczyli nowo ochrzczeni (chrztu udzielano zasadniczo raz w roku – w Wigilię Paschalną). Ślad tej praktyki pozostał do dzisiaj w liturgii, która raz za razem kieruje nasze myśli właśnie w stronę sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Na ten święty czas duchowych spotkań ze Zmartwychwstałym i świętowania swojego zjednoczenia z Nim w chrzcie świętym życzę błogosławieństwa.

Wielkanoc 2024